Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 14.11.2018

Suomen henkilötietolain (523/1999),
10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalain (917/2014) mukainen tietosuojaseloste.

Tiivistelmä

Slipsafety.fi kerää kävijöistä tietoa yhteydenottolomakkeen perusteella sekä käyttäytymistietoa Google analytics- ja Facebook-evästeiden avulla. Evästeiden keräämien tietojen avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Slipsafety.fi:n palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Yhteydenottoon
 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Markkinointiin
 • Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Slip Safety Finland Oy
Koskenpääntie 105
42300 Jämsänkoski
Y-tunnus 2024602-4

Yhteyshenkilö

Markus Litja
markus (at) slipsafety.fi

Rekisterin nimi

Slipsafety.fi:n asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen
 • tuotekehitys sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • mainonnan kohdistaminen
 • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Käyttäjän itsensä antamat tiedot

 • Etunimi ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Analytiikan avulla saadut tiedot, joita ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään

 • Sivuston käyttö- ja selaustiedot
 • Päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite ja laitteen malli

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Slipsafety.fi sivustolla yhteydenottolomakkeen lähettäneiden henkilöiden tiedoista.

Yhteydenottolomakkeen kautta kerätyt tiedot säilytetään tietyn ajan verran asiakaspalvelua varten, mutta tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Yritys kerää tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä myös evästeiden eli mm. Facebook-pikselin ja Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään liiketoiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Evästeiden keräämien tietojen perusteella kävijää ei voida yksilöidä.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille analytiikkaa ja markkinointia varten.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikkakumppaneille
 • Markkinointikumppaneille

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietoja luovutetaan EU:n ulkopuolelle, jossa niitä käsitellään EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield Actin mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Rekisteri sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Slip Safety Finland Oy, Koskenpääntie 105, 42300 Jämsänkoski.

Slip Safety Finland Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjata ja poistaa tietonsa rekisteristä. Korjaus- ja poisto-oikeus ei koske anonyymisti kerättyjä tietoja.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, rekisteröity voi esittää tietojensa poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Slip Safety Finland Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn pyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle.

Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Slipsafety.fi:n asiakasrekisterin rekisteritietoja.